1oj3zd

Projectie volgens Sigmund Freud

Projectie is onder andere een term uit de psychologie. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders. De klassieke opvatting en…

Read More

The Aviator: de ontwikkeling van Howard Hughes’ OCD

In deze clip zien we hoe de mentale gesteldheid van Howard Hughes, het hoofdkarakter, steeds meer op de proef wordt gesteld. Door een montage van de cruciale breekpunten van het karakter wordt zichtbaar hoe door middel van mis-en scene…

Read More